Hi, 您好
計劃旅遊正風行,您準備好了嗎?...
LINE客服
玩家主題行程 Travel Top
玩家介紹 Introduction
玩家精選行程 Travel Top
玩家行程總覽 出發 售價
玩家吳德源帶路~雲南-東川紅土地.元陽梯田.羅平油菜花.西雙版納15日 2/25 $68,800起
玩家帶路~突尼西亞全覽、地中海風情、沙漠景觀、帳篷飯店、星際大戰14日 3/28 、4/11 、4/25 、5/9 、5/23 、6/6 、6/20 、7/11 、7/25 、8/1 、8/15 、9/5 、9/19 、10/3 、10/17 、11/7 、11/21 、12/5 、12/19 $92,900起
玩家吳德源帶路~【花季】美麗的稻城亞丁.梅里雪山.川西南21日 5/9 $79,800起
玩家吳德源帶路-【迎春賀歲】遊川蜀 學川菜 品美食8日 2/13 $38,800起
玩家吳德源帶路-西藏-林芝桃花節.阿里古格王朝.三大聖湖之旅20日(04/03) 4/3 $128,800起
玩家吳德源帶路~【秋景】東北長白山雙坡深度之旅13日 9/3 $68,800起
玩家吳德源帶路~江西.廬山.龍虎山.婺源油菜花.景德鎮深度15日 3/15 、3/15 $50,800起
玩家吳德源帶路~探訪中國北極村 - 漠北與東蒙草原13日 7/13 、8/17 、9/7 $59,800起
玩家李孟穎帶路~甘南 - 拉卜愣寺曬佛節.麥積山石窟9日 2/26 $61,800起
2018德國火車精華饗宴之旅14天(玩家帶路) 5/10 、5/24 、6/7 、6/21 、7/5 、7/19 、8/9 、8/23 、9/6 、9/20 、10/4 、10/18 、11/8 、11/22 、11/29 、12/6 、12/8 $139,900起
玩家林玉緒-南北義大利(從米蘭到西西里島)全覽豐富之旅18天 3/17 、8/4 、11/3 $178,900起
義大利漫走火車精選14日(玩家帶路) 3/29 、4/26 、5/22 、6/12 、7/10 、8/7 、9/11 、10/2 $129,900起
2018瑞士六大名峰私藏特選12日(玩家帶路) 4/29 、5/24 、6/3 、6/17 、7/1 、7/19 $148,900起
2018瑞士火車精華饗宴之旅14日 (玩家帶路) 5/17 、5/24 、5/31 、6/3 、6/7 、6/10 、6/14 、6/17 、6/21 、6/24 、6/28 、6/28 、7/1 、7/5 、7/12 、7/15 、7/17 、7/17 、7/17 、7/17 、7/17 、7/19 、7/21 、7/26 、8/2 、8/9 、8/16 、9/2 、9/6 、9/13 、9/20 、9/27 、10/4 、10/11 $152,900起